THÔNG TIN VỀ THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS HỒNG SƠN

Họ tên Nhân viên TV: Đặng Thị Bích Hòa

Ngày tháng năm sinh: 1981.

Trình độ: Trung cấp Thư viện.

Danh hiệu thư viện: Thư viện tiên tiến.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN: