thông báo về lịch tham dự Ngày hội Văn hóa thể thao cấp cụm.

Thông báo :

Ngày 27 tháng 02 năm 2018 Đội thể thao của trường đúng 7 giờ có mặt tại trường để tham dự ngày hội thể thao-văn hóa ngành giáo dục năm học 2017-2018