Cơ sở vật chất

*Cơ sở vật chất:
Trường có tổng diện tích 7000m2, Hiện đang trong quá trình xây dựng và cải tạo theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Có một khu nhà hai tầng với 08 lớp học và một khu nhà cấp 4 là khu làm việc của Ban giám hiệu, hành chính, Đoàn – Đội, phòng thiết bị, phòng hội đồng giáo viên.

Bài viết trước đó Thành tích nhà trường