Đoàn đội

Đồng chí: Đặng Hữu Minh

Chức vụ: Bí thư Chi đoàn kiêm Tổng phụ trách đội
SĐT liên hệ:0971.574.988

Bài viết trước đó Đội ngũ giáo viên và học sinh
Bài viết sau đó Phó hiệu trưởng 2