GIỚI THIỆU VỀ TỔ KHTN TRƯỜNG THCS HỒNG SƠN

Tổ KH Tự nhiên – Trường THCS Hồng sơn

Năm học: 2017 – 2018

 

Tổng số có: 17 CB,GV ( 10 nữ)

+ CBQL là 2, GV là 15, có 7 đảng viên

+ Trình độ đại học : 9 ; Cao đẳng là : 8

+ Biên chế chính thức là : 13 ; GVHĐ là :  4

 

                  

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TỔ KH TỰ NHIÊN

 

STT Họ và Tên Chức vụ  Sinh ngày Năm vào ngành  Trình độ CM
1 Lê Xuân Điều H. tr   4/5/ 1972 1995 ĐH toán
2 Trần Văn Công P.H. tr 1/9/1958 1980 ĐH sinh
3 Trần Duy Tươi T T 25/4/1963 1983 ĐH toán
4 Nguyễn Hữu Tú T P 6/10/1976 1999 ĐH toán
5 Nguyễn Tiến Thạo GV 20/10/1974 1996 ĐH toán
6 Trần văn Oánh GV 2/12/1975 1998 ĐH địa
7 Vũ Thị Thu Hồng GV 14/11/1987 2009 ĐH sinh
8 Nguyễn Anh Đào GV     3/9/1981 2009 ĐH TDTT
9 Đặng Thị Hương Thơm GV 31/10/1983 2005 CĐ lý
10 Trần Thị Ngần GV 20/10/1979 2003 CĐ MT
11 Nguyễn Thị Mai      GV 12/6/1989 2011 CĐ lý, hóa
12 Nguyễn Thị Hương GV 30/5/1989 2016 ĐH tin
13 Đỗ Thị Nhung GV 26/9/1992 2014 CĐ sinh
14 Cao Thị Hồng Nhung GV 18/6/1991 2012 CĐ toán, lý
15 Nguyễn Thị Tố Uyên GV 11/10/1993 2014 CĐ toán
16 Lê Thu Hoài GV 10/4/1989 2011 CĐ toán
17 Trần Thị Văn GV 20/8/1989 2012 CĐ toán
 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TỔ KH TỰ NHIÊN

ĐẠT GIẢI CÁC THI ĐUA

 

STT HỌ VÀ TÊN MÔN/ Lĩnh vực ĐẠT GIẢI NĂM

 

1 Lê Xuân Điều Quản lí CSTĐ cơ sở 2017
2 Nguyễn Anh Đào GV CSTĐ cơ sở 2017
3 Vũ Thị Thu Hồng GV LĐTT Huyện 2017
4 Đặng Thị Hương Thơm GV Giải ba GVG cấp Huyện 2017
5 Trần Thị Ngần GV Giải baGVG cấp huyện          2017
6 Cao Thị Hồng Nhung GV Giải ba GVG cấp huyện 2017

                                                                 TỔ TRƯỞNG

                                                              TRẦN DUY TƯƠI