Hiệu trưởng

Đồng chí: Lê Xuân Điều
Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường

Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: Đại học Toán

Trình độ lý luận CT: Trung cấp

Trình độ quản lý: Đại học

SĐT liên hê:0977. 987.883

Bài viết trước đó Phó hiệu trưởng 1