Phó hiệu trưởng 1

Đồng chí: Trần Văn Công
Phó Hiệu trưởng nhà trường

Năm sinh: 1958

Trình độ CM: Đại học Sinh

Trình độ lý luận CT: Trung cấp

Trình độ quản lý: Trung cấp
SĐT liên hệ: 0169.354.5267

Bài viết trước đó Phó hiệu trưởng 2
Bài viết sau đó Hiệu trưởng