Phó hiệu trưởng 2

Đồng chí: Nguyễn Hữu Thịnh

Phó hiệu trưởng nhà trường

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Đại học Sử

Trình độ lý luận CT: Trung cấp

Trình độ quản lý: Đại học
SĐT liên hệ: 0984.925.696

Bài viết trước đó Đoàn đội
Bài viết sau đó Phó hiệu trưởng 1