Thành tích nhà trường

*DANH HIỆU THI ĐUA CAO NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY: Tập thể lao động tiên tiến cấp huyện.

  • Thành tích về TDTT học sinh: Trường Tiên tiến xuất sắc cấp TP về TDTT.
Bài viết trước đó Thời khóa biểu
Bài viết sau đó Cơ sở vật chất